.

 
strona startowa
komórka zwierzęca
komórka roślinna
podziały komórki
przetestuj się
księga gości
źródła

 

CYTOPLAZMA

Cytoplazma - stanowi środowisko wewnętrzne komórki. Jest to lepka, bezbarwna, półpłynna, galaretowata substancja wykazująca pewną elastyczność i ciągliwość. Wypełnia wnętrze komórki. W niej zawieszone są wszystkie organelle. Po względem chemicznym składa się z wody - stanowi ona 60-90% masy komórki, pozostałe składniki to białka - 50% suchej masy (po odparowaniu wody z komórki), tłuszcze - 12-25% suchej masy, węglowodany - 15-20% suchej masy. Składniki komórki tworzą tzw. system koloidalny- związki nieorganiczne wapnia, magnezu, miedzi, cynku, bromu, manganu, miedzi, fosforu, potasu, oraz system strukturalny w postaci białek globularnych, fibrylarnych - mikrofilamentów i mikrofibrylli. Składa się z cytoplazmy podstawowej (cytozolu) oraz zawieszonych w nim struktur. Cytoplazma jest koloidem - wodnym roztworem białek, węglowodorów, lipidów i soli mineralnych. Jej uwodnienie ulega zmianie. Uwodniona cytoplazma to zol, a odwodniona - żel. Koagulacja jest to odwadnianie komórki (zol w żel), natomiast peptyzacja - nawadnianie (żel w zol) Przez cytoplazmę odbywa się transport różnych związków chemicznych między organellami. Zachodzi w niej również wiele ważnych reakcji chemicznych m.in. szlak glikolizy czyli pierwszy etap oddychania komórkowego czy biosynteza białka (na zlokalizowanych w cytozolu rybosomach). Cytoplazma komórek eukariotycznych może wykonywać ruchy. Ruchy cytoplazmy są najlepiej widoczne w komórkach roślinnych. Ich przejawem jest przemieszczanie się zawieszonych w cytoplazmie chloroplastów. Cytoplazma komórek nie stanowi jednego, nieprzerwanego obszaru, lecz jest podzielona na fragmenty przez struktury błoniaste - siateczkę wewnątrzplazmatyczną (reticulum endoplazmatyczne) i aparat Golgiego.

Są trzy rodzaje takich ruchów: 

  • ruch rotacyjny - ruch cytoplazmy wokół centralnie ułożonej wakuoli 

  • ruch cyrkulacyjny - ruch cytoplazmy po mostkach cytoplazmatycznych 

  • ruch pulsacyjny - cytoplazma porusza się raz w jedną, raz w drugą stronę. 

Funkcje cytoplazmy:

  • zapewnia komórkom określoną wytrzymałość mechaniczną, elastyczność, pewną sztywność i kurczliwość;

  • umożliwia transport substancji pokarmowych wewnątrz komórki,

  • umożliwia wykonywanie ruchów ameboidalnych niektórym organizmom,

  • umożliwia ruchy chromosomów w czasie mitozy i mejozy,

  • stanowi środowisko dla organelli komórkowych,

  • umożliwia przebieg reakcji chemicznych.

 

^

[Strona główna] [Komórka zwierzęca] [Komórka roślinna] [Podziały komórki] [Test] [Księga gości] 
[Źródła]